Izbornik Zatvoriti

Energetski pasoš

Šta je energetski pasoš?

Energetski pasoš zgrade je dokument (elaborat) sa podacima o energetskom razredu zgrade, koji ukazuje na finalnu godišnju potrošnju energije za zagrevanje zgrade. Svakom kupcu koji kupuje kuću ili stan ukazuje na kvalitet gradnje, potrošnju energije i budućih troškova režije. Energetski pasoš je veoma bitan za izgradnju energetski efikasnih zgrada, obavezno sertifikovanje objekata služi kao zaštita poštrošača. Sadrži 5 stranica. Bez njega nema upotrebne i građevinske dozvole.

Na prvoj stranici se nalaze opšti podaci o objektu: ime vlasnika, lokacija, fotografija zgrade, projektanti, energetski razred zgrade.  Druga stranica sadrži klimatske podatke, podatke o elementima termičkog omotača i termotehničkim sistemima. Na njoj su podaci o izolaciji i prozorima postavljenim na objektu. Treća stranica donosi detaljan proračun potrošnje energije. Na četvrtoj stranici su navedene predviđene mere unapređenja energetske efikasnosti zgrade. Svaki objekat koji nije A razred mora imati navedene preporuke od strane inženjera šta je potrebno uraditi u budućnosti da se stanje unapredi. Peta stranica u pasošu sadrži objašnjenja (definicije) tehničkih pojmova.

Energetski razred zgrade

Energetski razred zgrade se određuje na osnovu podataka o potrošnji energije za grejanje na godišnjem nivou. Na tom osnovu se određuje energetski razred. A+ ima najmanju potrošnju, G ima najveću. Kod nas je na snazi propis da novoizgrađene zgrade imaju C razred, dok objekti u rekonstrukciji moraju dobiti  poboljšanje minimum za jedan razred. Svaka rekonstrukcija na preko 25% objekta spada u obimnu obnovu i nakon nje morate izvaditi energetski pasoš u kojem se navodi energetski razred.

energetski razredi

Ko izdaje energetski pasoš?

Izdaju ga inženjeri koji su položili stručni ispit i poseduju licencu 381. Svaki pasoš mora imati overu od strane fizičkog lica, odnosno inženjera sa licencom, ali i pravnog lica – firme. Tek po overi firme pasoš postaje validan. Pasoš važi za celinu, radilo se o zgradi sa stanovima ili porodičnoj kući. Period važenja je 10 godina.

Ko mora da poseduje energetski pasoš?

  • Stambeni objekti i privatne kuće
  • Nestambeni objekti – javni objekti, škole, bolnice, kancelarije, hoteli, industrijski objekti, sportske hale, tržni centri

Koji objekti ne moraju imati energetski pasoš?

  • Objekti koji se daju u zakup, prodaju, rekonstruišu ili energetski saniraju, a imaju manje od 50 m²
  • Objekti  sa predviđenim vekom upotrebe manjim od dve godine
  • Objekti privremenog karaktera (objekti za smeštaj ljudi i građevinskog materijala tokom izvođenja radova)
  • Proizvodne hale, radionice, zgrade u industriji i druge zgrade u privredi koje se u skladu sa svojom namenom drže otvorene više od pola radnog vremena, ukoliko nemaju vazdušne zavese
  • Objekti namenjeni verskim obredima
  • Postojeće zgrade koje se prodaju, ili se pravo vlasništva prenosi tokom stečajnog postupka, u slučaju prisilne prodaje ili izvršenja
  • Objekti pod određenim režimima zaštite kod kojih je ispunjenje zahteva energetske efikasnosti u suprotnosti sa uslovima zaštite
  • Objekti koji se ne greju ili se greju do+12°C

Energetski pasoš zgrade

Pravilnik o uslovima sadržini i načinu izdavanja sertifikata o energetskim svojstvima zgrada

Podelite sa prijateljima...
Posted in Energetska efikasnost, Održiva gradnja, Održivi razvoj, Regulativa