Izbornik Zatvoriti

Električni automobil

Električni automobil
Tesla Roadster

Električni automobil se pokreće uz pomoć elektromotora, koristi električnu energiju iz akumulatora ili nekog drugog uređaja za skladištenje energije. Bili su veoma popularni krajem 19. i početkom 20. veka, sve dok motori sa unutrašnjim sagorevanjem nisu dobili značajna unapređenja. Tokom energetskih kriza sedamdesetih i osamdesetih godina prošlog veka došlo je do ponovnog zanimanja za elektroautomobile, veće interesovanje za njih je počelo tek početkom novog milenijuma zbog naglog skoka cena naftnih derivata. Na zainteresovanost sve više utiče i ekološka svest za smanjivanje efekta staklene bašte. Početkom poslednje decenije počinju serijske proizvodnje nekoliko proizvođača električnih automobila: Tesla Roadster, Mitsubushi i-MiEV, Smart ED, Nissan Leaf, Wheego Whip LiFe, Leaf i i-MiEV.

Električni automobili imaju nekoliko prednosti u odnosu na klasične automobile koji za pogon koriste motore sa unutrašnjim sagorevanjem. Doprinose značajnom smanjenju zagađenja vazduha u gradovima, njihovom upotrebom se smanjuje efekat staklene bašte i smanjuje se zavisnost od nafte.

Uprkos prednostima prihvatanje električnih automobila suočava se sa preprekama i ograničenjima. Njihova cena je znatno veća od konvencionalnih vozila sa unutrašnjim sagorevanjem i hibridnih električnih vozila zbog dodatnih troškova njihovih litijum-jonskih akumulatora. Sa masovnom proizvodnjom cene akumulatora padaju i očekuje se da će biti sve niže. Među prepreke spada i nedostatak javne i privatne infrastrukture za punjenje, te strah vozača od nestanka energije za pokretanje automobila pre dostizanja željene destinacije. Pojedine države nude podsticaje za prevažilaženje tih nepovoljnosti, promociju električnih automobila, finansiranje daljeg razvoja električnih vozila, isplativijih modela akumulatora i njihovih komponenti. Sjedinjene Američke Države su obećale 2,4 milijarde dolara podsticaja za razvoj električnih automobila i njihovih akumulatora. Kina je najavila da će osigurati 15 milijardi dolara za pokretanje industrije električnih automobila. Nekoliko nacionalnih i lokalnih vlasti su uspostavile poreske olakšice, subvencije i druge podsticaje kako bi došlo do smanjenja nabavne cene elektroautomobila i njihove opreme.

Istorijski pogled na električni automobil

Edisonov elektricni automobil
Edisonov električni automobil

Električni automobili su bili veoma popularni između kasnih 1800-tih i ranih 1900-tih. To je bio njihov period popularnosti iz razloga što su davali više komfora, u to doba njihova upotreba je bila jednostavnija od korišćenja automobila pokretanih fosilnim gorivima. Promene koje su usledile u razvoju automobila sa unutrašnjim sagorevanjem uskoro su dovele navedene prednosti elektroautomobila u inferioran položaj jer su prednosti postale zanemarljive. Nekoliko je razloga potiskivanja, automobili sa unutrašnjim sagorevanjem su za pokretanje dobili električni motor, brže punjenje, veći domet, uz masovnu proizvodnju vrlo brzo su istisnuli elektroautomobile.

Rana istorija

Pre pojave naprednijih automobila sa unutrašnjim sagorevanjem električni automobili su držali mnoge brzinske rekorde i rekorde udaljenosti. Verovatno najpoznatiji brzinski rekord je 100km/h – prvi automobil koji je probio tu brzinsku barijeru bio je upravo električni. Taj rekord je postavio Camille Jenatzy 29.04.1899. godine u svom raketa električnom automobilu „La Jamais Content“ sa kojim je postigao brzinu od 106 km/h. U Njujorku su 1897. godine korišteni kao taksi vozila. Smanjenje vibracija, buke, neugodnih mirisa i promene brzine dale su u to doba prednosti električnim u odnosu na konvencionalne automobile.

Poređenje električnih i konvencionalnih automobila

Jedan od najvažnih ciljeva za električna vozila je prevladavanje razlika između troškova razvoja, proizvodnje i rada, u poređenju sa ekvivalentnim vozilima sa motorima sa unutrašnjim sagorevanjem. Kako vozila sa motorima na unutrašnje sagorevanje za pokretanje koriste smesu naftnih derivata i vazduha, tako električni automobil koristi električnu energiju. Električna energija se smešta u baterije unutar automobila pa je iz tog razloga cena električnog ili hibridnog automobila viša od konvencionalnog. Ipak, cene baterija počinju padati pa se može očekivati sve veći broj električnih automobila u skorijoj budućnosti. Velika prednost elektroautomobila je smanjenje zagađenja vazduha. Ukoliko se električna energija za pokretanje automobila dobija iz obnovljivih izvora energije zagađenje prirodne sredine je minimalno. Stepen iskorištenosti električnog automobila je oko 80%, dok je kod konvencionalnog oko 36%.

Cena električnog automobila

Električni automobili su skuplji od benzinskih, glavni razlog je visoka cena akumulatora. Kupci se nerado odlučuju platiti više za električni automobil pa to sprečava masovni prelaz sa benzinskih na električne automobile. Istraživanja su pokazala da 65 procenata Amerikanaca i 76 procenata Britanaca ne želi platiti mnogo više od cene benzinskog za električni automobil. Oko 50 procenata Amerikanaca nije spremno platiti 5000 dolara više od cene benzinskih vozila za zeleno vozilo. Cene elektroautomobila su veće čak i kada se uzmu u obzir subvencije države koje su dostupne u pojedinim zemljama. Ipak, najveći razlog visoke cene baterije su sve više pristupačne i povoljnije za nabavku. 2007. godine cena im je bila 1300 dolara po kWh, a već 2012. godine je pala na 300. Američka agencija za energetiku najavljuje smanjenje cene baterija na 125 dolara do 2022. godine. Napredovanjem tehnologije njihove izrade sve smo bliži tome.

Troškovi rada i održavanja

Tesla Roadster ima domet od 392 kilometra po punjenju. Većina troškova održavanja električnog vozila odlazi na zamenu baterija jer električno vozilo ima samo oko 5 pokretnih delova u svom motoru, u poređenju sa benzinskim automobilom koji ima stotine delova u motoru. Sem skupih akumulatora koji se moraju menjati električni automobili imaju vrlo niske troškove održavanja, posebno modeli zasnovani na litijumu. Baterija se sastoji od mnogo individualnih ćelija koje se ne troše ravnomerno pa se povremenom zamenom pojedinih može zadržati isti domet vozila.

Veoma veliki akumulator u Teslinom Roadster-u ima očekivani životni vek od 7 godina pri normalnoj vožnji i košta 12000 dolara. Vožnja od 64 kilometra po danu tokom sedam godina, ili 164500 kilometara dovodi do eksploatacije akumulatora koja košta 0,0734 dolara po jednom kilometru, ili 4,70 dolara po 64 kilometra. Očekuje se da će cena dodatno padati u narednim godinama.

Nissan procenjuje da će petogodišnji troškovi rada Leaf-a biti 1800 dolara u odnosu na 6000 dolara za benzinski automobil. Dokumentarni film  „Who Killed the Electric Car?“ pokazuje poređenje između delova koji zahtevaju zamenu u automobilima na benzin i električnim automobilima.

Električni automobil
Punjenje električnog automobila
Podelite sa prijateljima...
Posted in Mobilnost, Obnovljivi izvori energije, Održivi razvoj